Hahmonluonti

Tällä sivulla kerrotaan Idäntien hahmonluonnista; minkälainen on pelaajalle lähetettävä hahmokonsepti, mitä pelaajalta odotetaan, millä tavoin pelinjohto tukee hahmon kehityksessä, ja miten itselleen ja muille voi luoda mahdollisimman hyvän pelikokemuksen.

Miten hahmojako tehdään?

Pelinjohto jakaa pelaajat ilmoittautumisten perusteella viiteryhmiin ja antaa jokaiselle oman hahmokonseptin. Hahmojakoon vaikuttavat varsinaisten hahmotoiveiden lisäksi pelaajan proppausvalmiudet ja kokemus teräsaseilla taistelusta.

Viiteryhmiin jako tehdään ensisijaisesti esipeli- ja ryhmätoiveen perusteella, mutta otamme tässä huomioon myös proppausvalmiudet sekä toiveet kanssapelaajista. Kullakin viiteryhmällä tulee olemaan oma vastaava pelinjohtajansa.

Varsinaisten hahmokonseptien jaossa tärkeimpiä seikkoja ovat toivottu sukupuolirooli ja hahmon asema yhteisössään, sekä asiat, joita pelaaja ei halua osaksi peliään. Pelaajalla tulee olemaan varsin paljon valtaa siihen, minkälaisia teemoja hänen pelinsä käsittelee. Tiettyjä hahmokonseptissa määriteltyjä asioita (sukupuolirooli, yhteiskunnallinen asema, perhesiteet) on pelin rakenteen vuoksi haasteellisempaa muuttaa, ja siksi näihin asioihin liittyvät toiveet ovat hahmokonseptien jaossa etusijalla.

Mitä tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen?

Kun pelaajat on jaettu viiteryhmiin ja heille on määritelty hahmokonseptit, lähettää kustakin viiteryhmästä vastaava pelinjohtaja omille pelaajilleen sähköpostitse linkin kahteen dokumenttiin. Jokainen pelaaja saa ensinnäkin oman hahmodokumentin, josta löytyy valmiiksi hahmokonsepti, ohjeet hahmon kehittämiseen sekä hahmonluontiin liittyviä kysymyksiä. Kaikki hahmoon liittyvät olennaiset asiat on tarkoitus koota samaan dokumenttiin, jolloin sekä pelaaja että pelinjohto pysyvät kärryillä siitä, miten hahmo kehittyy. Lisäksi koko ryhmälle lähetetään linkki yhteiseen ryhmädokumenttiin, johon on koottu ryhmää koskevaa taustatietoa ja pelimateriaalia sekä ryhmän pelaajien yhteystiedot. Myös tämä dokumentti on vapaasti ryhmän pelaajien muokattavissa, ja siihen voi esimerkiksi myöhemmin lisätä tarkemmat kuvaukset kustakin hahmosta.

Esimerkki pelaajalle annettavasta hahmokonseptista:

Viiteryhmä: Euran emännän talo
Pelinjohtaja: XYZ
Nimi: Talvikki
Ikä: Noin 20-vuotias. Hahmolla on kaksi nuorempaa sisarusta, 
ikä sovitettava yhteen heidän kanssaan.
Yhteiskunnallinen asema: Vapaa henkilö, varakkaan suvun perijä, naimaton
Sukupuolirooli: Naisen rooli (jos pelaaja haluaa, hahmo voi pelissä 
pyrkiä tietäjän oppilaaksi eli tavoitella uskonnollisen spesialistin roolia)
Perhesiteet: Isä Osma, Äiti Liekko, kaksi nuorempaa sisarusta (Unto & Ilta)
Vahvuus: Kyky nähdä ja tulkita enneunia sekä kommunikoida unissa 
esivanhempien kanssa (toteutetaan pääosin metahuoneessa)
Heikkous: Ylpeys ja periksiantamattomuus

Hahmokonseptin lisäksi pelinjohto voi määritellä hahmoon myös muuta sisältöä, esimerkiksi lyhytkuvauksen, tarkempia proppausohjeita, juoniehdotuksia tai perheen ulkopuolisia hahmosuhteita. Erityisesti juoniehdotuksia saattaa tulla myös prosessin myöhemmässä vaiheessa kun pelaajat alkavat kehittää hahmojaan yhdessä pelinjohdon kanssa. Esimerkki pelinjohdon lisäämästä hahmosuhteesta voisi olla: “Hahmollasi oli ennen Tammi-niminen veli (pelaaja X), mutta slaavit ryöstivät hänet orjaksi 6-vuotiaana eikä häntä ole sen koommin nähty”.

Mistä lähteä liikkeelle hahmon kehittämisessä?

Kun saat pelaajana hahmokonseptin, lue se läpi, ja katso myös ryhmäkohtainen info, jonka olet saanut pelinjohtajaltasi. Mieti, vastaako konsepti toiveitasi pelistä, ja jos konseptissa tai viiteryhmässäsi on jokin asia, joka tässä vaiheessa vaivaa tai askarruttaa sinua, ole mahdollisimman pian yhteydessä pelinjohtajaasi, jotta konseptia ja/tai ryhmää voidaan vielä muuttaa. Myöhemmin se on vaikeampaa tai ei välttämättä enää mahdollista.

Sikäli kun konsepti sopii toiveisiisi, voit alkaa miettiä mitä asioita konsepti mahdollistaa peliisi ja mitä muuta haluaisit osaksi peliä. Hahmokonsepti on tarkoitettu pohjaksi, joka antaa hahmolle viiteryhmän sekä muutaman määritellyn asian, joita voi lähteä syventämään ja joista voi ammentaa inspiraatiota.

Hahmon yhteiskunnallinen asema ja sukupuolirooli antavat pohjaa sille, minkälainen hahmon asema on yhteisössään ja millaista hänen elämänsä on. Jokaiseen sukupuolirooliin liittyy tiettyjä tehtäviä ja odotuksia, joiden mukaan hahmo on kasvatettu ja joiden mukaan hän todennäköisesti toimii. Ristiriidat odotusten ja oman roolin välillä tai todellisen ja hahmon tavoitteleman yhteiskunnallisen aseman välillä ovat yksi tapa lähteä määrittelemään hahmoa syvemmin. Kenties johtavaan asemaan kasvatettu ylimyssuvun perijä haluaisikin matkustella ja seikkailla, tai vapaa mutta nälkää näkevä talollinen haluaisikin palvella jotakuta mahtihenkilöä orjan asemassa?

Toinen hahmoa määrittelevä tekijä ovat perhesiteet, ja ne tarjoavat oivan tavan määritellä hahmon suhteita ja tarkempaa asemaa yhteisössä. Sisarusten, vanhempien, lasten ja muiden sukulaishahmojen pelaajat ovatkin niitä, joihin kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä ja syventää hahmojen suhdetta, sekä miettiä miten suhde voisi näkyä pelissä käytännössä.

Kolmantena hahmokonseptissa määriteltynä tekijänä ovat hahmon vahvuus ja heikkous. Näiden piirteiden on tarkoitus toimia erityisesti inspiraation lähteinä, jotta hahmolle olisi helpompi lähteä kehittämään syvempää persoonallisuutta. Vahvuus ja heikkous eivät ole kiveen hakattuja, eli pelaaja voi muokata niitä omien mieltymystensä mukaan. Kannattaa kuitenkin muistaa, että pelinjohtaja on määritellyt vahvuuden ja heikkouden siten, että niiden eroavaisuudet hahmojen välillä loisivat mahdollisimman paljon ja mielenkiintoista pelattavaa. Tämän takia vahvuuden ja heikkouden täysi muuttaminen tai niiden pois jättäminen ei välttämättä ole paras vaihtoehto pelikokemuksen kannalta. Yllä olevaa konseptia esimerkkinä käyttäen pelaaja, joka ei halua pelata ylimielistä henkilöä, voisi muokata hahmon heikkoutta enemmän periksiantamattomuuden suuntaan ja tehdä ylpeydestä enemmänkin positiivisen seikan kuin heikkouden.

Miten luoda ja kehittää hahmosuhteita?

Hahmosuhteiden itse luomiseen ja kehittämiseen on monenlaisia tapoja ja mieltymyksiä. Joillekin on helppoa olla suoraan yhteydessä tuntemattomiinkin pelaajiin sähköpostilla tai Facebookissa ja ehdottaa mahdollisia hahmosuhteita, toiset kaipaavat keskustelua kasvotusten vaikkapa pelaajatapaamisessa, jotkut taas toivovat pelinjohdon toimivan matchmakerina ja linkittävän hahmoja keskenään. Tässä pelissä kaikki nämä lähestymistavat ovat ok, mutta pelaajana on hyvä ottaa huomioon, että olet viime kädessä itse vastuussa hahmosi ja hahmosuhteidesi kehittämisestä ja omasta pelikokemuksestasi. Vaikka pelinjohtajat tukevat mielellään hahmosuhteiden kanssa erityisesti silloin kun tarvitset hahmollesi monimutkaisempaa juonikuviota tai kontakteja oman ryhmäsi ulkopuolisiin hahmoihin, on tärkeää olla myös itse aktiivinen, sillä pelinjohdolla on rajalliset resurssit, eikä pelinjohtajasi ole välttämättä perillä kaikkien pelaajien hahmoista ja toiveista.

Alla on listattuna muutamia tapoja luoda hahmosuhteita:

  1. Ole suoraan yhteydessä pelaajiin, joiden hahmoihin sinulle on määritelty perheside tai muu suhde. Nämä pelaajat ovat niitä, joihin kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä ja miettiä tarkemmin minkälainen suhde hahmoilla on, miten se on kehittynyt ajan myötä ja myös miten suhde voisi näkyä pelissä käytännössä.
  2. Laita viestiä oman viiteryhmäsi FB-ryhmään tai ryhmädokumenttiin ja kerro minkälaisia hahmosuhteita, juonia ja/tai pelattavaa haluaisit peliin. Toisilla pelaajilla on pienempi kynnys tarttua tällaisiin viesteihin ja olla sinuun yhteydessä mahdollisten juonikuvioiden suhteen.
  3. Kirjoita omista juoni- ja suhdetoiveistasi kaikille pelaajille näkyvään hahmodokumenttiin. Tulemme luomaan hahmojaon jälkeen jaetun dokumentin, johon on listattu ryhmittäin kaikki hahmot ja pelaajat yhteystietoineen. Oman hahmonsa kohdalle voi käydä laittamassa toiveita siitä, minkälaisia hahmosuhteita tai juonia haluaisi ja miten haluat että sinuun ollaan näistä yhteydessä.
  4. Seuraa pelin FB-ryhmää sekä oman viiteryhmäsi FB-ryhmää ja yhteistä hahmodokumenttia. Kun joku toinen pelaaja laittaa näihin viestiä hahmosuhde- / juoniehdotuksista, vastaa viestiin. Miettikää yhdessä, minkälaista pelattavaa voisitte yhdessä kehittää (joko julkisesti tai yksityisessä keskustelussa). Ei kannata kuitenkaan lannistua, jos ette onnistu luomaan mielekästä pelattavaa hahmojenne välille, sillä pelissä riittää hahmoja, joiden kanssa olla kontaktissa.
  5. Järjestä tapaaminen tai vaikka skypemiitti muiden oman viiteryhmäsi (tai miksei muidenkin) pelaajien kanssa ja kehitelkää juonikuvioita yhdessä.

Jos suora yhteydenotto kanssapelaajaan tai toiveiden muotoilu julkiseen dokumenttiin tuntuu haastavalta, voit aina pyytää pelinjohtajaasi toimimaan matchmakerina ja aloittamaan keskustelun puolestasi. Pyrimme kuitenkin siihen, että itse keskustelu hahmosuhteista ja juonista käydään suoraan pelaajien välillä, jolloin vältämme riskin informaatiokatkoista ja rikkinäisestä puhelimesta, eikä pelinjohto ylikuormitu keskustellessaan samaan aikaan moneen suuntaan. On myös hyvä huomioida, että vaikka hahmosuhteita kehitetään osin julkisissakin dokumenteissa, peli ei sinänsä tavoittele läpinäkyvyyttä, vaan asioita on täysin sallittua pitää salassa kanssapelaajilta.

Jos haluat hahmollesi juonia, jotka tulevat sinulle itsellesi yllätyksenä, on tällaistenkin järjestäminen mahdollista. Tällöin kannattaa olla yhteydessä ainakin omaan pelinjohtajaasi ja mahdollisuuksien mukaan myös pelaajiin, joiden toivoisit järjestävän hahmollesi yllätysjuonen. Toivomme kuitenkin että määrittelisit itse ainakin päällisin puolin, minkä tyyppistä yllätystä toivot peliin: esimerkiksi “hahmoni on tehnyt rikoksen X ja hän haluaisi pitää asian salaisuutena, mutta olisi jännää jos joku toinen hahmo on nähnyt rikoksen tapahtuvan”. Tällöin pelinjohto voi harkintansa mukaan tarjota tätä juonikoukkua jollekulle toiselle pelaajalle tai vaikka kehittää asian ympärille laajemman juonikuvion.

Mitä tehdään esipelissä ja työpajassa?

Esipeli on oman viiteryhmän (ja joissain tapauksissa toisenkin ryhmän) kanssa pelattava muutaman tunnin pituinen minipeli, jonka tarkoituksena on antaa ensikosketus oman hahmon ja oman ryhmän kanssa pelaamiseen, kehittää hahmosuhteita, kokeilla varusteita, sekä toki myös tuoda hahmojen tarinaan yksi osa lisää. Jokaiselle ryhmälle on määritelty etukäteen esipelin sisältö, aika ja paikka. Kaikki esipelit pelataan lauantain 3.6. aikana pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä. Esipelissä pukeudutaan hahmon mukaisesti, mutta propeista ei tarvitse esipelinkään suhteen ottaa stressiä; jos sinulla ei vielä esipeliin mennessä ole hahmosi proppeja, pelinjohdolta tai kanssapelaajilta löytyy varmasti lainavaatteita ja -varusteita.

Sunnuntaina 4.6. järjestämme työpajan, jossa keskitytään pääosin hahmosuhteiden ja juonten kehittämiseen, mutta tehdään todennäköisesti myös joitain omaa hahmoa syventäviä harjoitteita. Työpajaan osallistuminen on paras tilaisuus tutustua kanssapelaajiin ja jutella heidän kanssaan hahmosuhteista ja juonista. Työpajassa hyödynnetään erilaisia hahmosuhteita fasilitoivia tekniikoita, ja lisäksi on aikaa myös vapaalle keskustelulle muiden pelaajien ja pelinjohdon kanssa. Pelaaja voi halutessaan jättäytyä pois sellaisista työpajaharjoitteista, joita hän ei koe itselleen luonteviksi.

Esipeli- ja työpajaviikonloppuun osallistuminen on erittäin suositeltavaa hyvän pelikokemuksen kannalta. Mikäli paikalle saapuminen on sinulle mahdotonta, odotamme sinun sitoutuvan hahmon aktiiviseen kehittämiseen jo ennen esipeli- ja työpajaviikonloppua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että poissaolevien pelaajien tulee tehdä 28.5. mennessä tiiviit, hahmoa syventävät ennakkotehtävät, joiden kautta varmistamme, että kaikki osallistujat ovat sitoutuneita hahmonsa kehittämiseen osana viiteryhmäänsä. On olennaista ymmärtää, että pelinjohto rakentaa varsinaisen peliviikonlopun juonet ja tapahtumat pitkälti sen perusteella, mitä pelaajat ovat esipeleissä ja workshopissa suunnitelleet.

Milloin hahmon tulisi olla “valmis”?

On hyödyllistä, jos hahmoaan on ehtinyt miettiä ja syventää jonkin verran jo ennen esipeliä ja työpajaa, koska hahmosuhteita on tällöin helpompaa luoda. Varsinaiseen peliin mennessä jokaisella pelaajalla olisi hyvä olla käsitys hahmostaan henkilönä ja hahmon asemasta yhteisössä, määriteltynä suhteet vähintään kaikkiin oman viiteryhmän hahmoihin, ja vähintään pintapuolinen käsitys kaikista sellaisista henkilöistä jotka hahmo tuntee.

Hahmon ei varsinaisesti tarvitse olla missään vaiheessa “valmis”. Rohkaisemme pelaajia muokkaamaan hahmoaan sekä ennen peliä että pelin aikana, ja tarjoamme tähän työkaluksi mm. metahuoneen sekä osien 3 ja 4 välissä pidettävän tauon (ks. info pelin rakenteesta), johon on varattu aikaa keskustelulle kanssapelaajien kanssa pelin etenemisestä ja hahmosuhteista. Ennen peliä voi myös valmiiksi pohtia, miten hahmo voisi mahdollisesti muuttua pelin vuoden aikana, ja mihin suuntaan hahmon tarina voisi edetä. Vaikka pelin tapahtumia ei tietenkään voi tietää ennalta, on oman pelikokemuksen kannalta hyvä miettiä, minkälaista kokemusta ja tarinaa peliltä hakee.